Wyliczanki - Na wysokiej górze

Do wybierania

Na wysokiej górze
rosło drzewo duże
nazywało ono się
api papi blite blete blau
Kto tego słowa nie wymówi
ten nie będzie grał.