Wyliczanki - Wpadła bomba do piwnicy

Do wybierania

Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
S. O. S. - głupi pies.
Tam go nie ma, a tu jest.