Wyliczanki - Pani

Do klaskania

Pani Zo - zo - zo,
Pani Sia - sia - sia,
Pani Zo Pani Sia,
Pani Zosia męża ma.
A ten
mąż, mąż, mąż,
pije wciąż, wciąż, wciąż.
A co? A …