Wyliczanki - Raz dwa trzy na me wezwanie

Dla starszych dzieci

Raz, dwa, trzy na me wezwanie
a za czwartym niech się stanie,
a za piątym niech tu będzie
a za szóstym huknie wszędzie!