Wyliczanki - Ele mele

Dla młodszych dzieci

Ele mele hyc,
gdzie się mamy kryć,
czy pod słomę,
czy pod dach,
wszędzie mamy strach!