Wiersze - Ach, któryż jestem prawdziwy...

Ach, któryż jestem prawdziwy...

 
 
Ach, któryż jestem prawdziwy,
Czy ten, co z wami się śmieje,
Czy ten, co tu nad wami
Jak i nad sobą boleje?