Wiersze - Symbole XIX (Już dusza moja, ogień i orlica...)

Symbole XIX (Już dusza moja, ogień i orlica...)

Już dusza moja, ogień i orlica,
Źródło i Wielki Dom znalazła w Panu;
Już rozum świeci mój na kształt księżyca
Ponad ruchomą głębią oceanu;
A tylko serce moje, wierna matka,
Zostanie ze mną, biedne! do ostatka!