Wiersze - Ogród miłości

"Ogród miłości"

Do ogrodu miłości wstąpiłem,
 Nie poznałem go- aż tak sie zmienił,
Kaplica w nim stała na środku
 Gdziem niegdyś się bawił w zielni.
      
Kaplicę zamknięto na głucho
 Ktoś "Nie będziesz..." wypisał nad drzwiami
Więc udałem się do ogrodu,
 Co cieszył tyloma kwiatami 
    
Zobaczyłem, że pełno w nim grobów,
 Szare płuty w nim były, nie kwiaty
W czerni snuli się mnisi, przechodzili wciąż cisi
 Wiążąc cierniem bez litości moje żądze i radości.
     
                                 przełożył Krzysztof Puławski     
   THE GARDEN OF LOVE
I went to the garden of love,
 And I saw what I naver had seen:
A Chapel was built in a mist,
 Where I used to play in a garden.
          
And the gates of this Chapel were shut,
 And "Thou shalt not" writ over the door;
So I turn'd to the Garden of Love
 That so many sweet flowers bore;
   
And I saw it filled with graves,
 And tomb-stones where flowers should be;
And Priests with black gowns were walking their rounds,
 And binding with briars my joys & desires.