Nie obiecuję ci prawie, Walt Whitman - wiersze w wyczytaj.pl

Wiersze - Nie obiecuję ci prawie

Walt Whitman

Nie obiecuję ci prawie nic

Nie obiecuję ci wiele...
Bo tyle co prawie nic...
Najwyżej wiosenną zieleń...
I pogodne dni...
Najwyżej uśmiech na twarzy...
I dłoń w potrzebie...
Nie obiecuję ci wiele...
Bo tylko po prostu siebie...

tłum. B. Leśmian