Wiersze - Czegóż szukasz zamyślony tak i milczący

9 -

Czegóż szukasz, zamyślony tak i milczący?
Czego nie dostaje ci, Kamerado?
Miły synu, czyż sądziłbyś, że miłośći?
 
Miły synu, posłuchaj - słuchaj, Ameryko, córko lub synu,
Bolesne jest miłować nadmiernie męża albo niewiastę,
a przecie to zadowala, jest wielkie;
Wszelako co innego jeszcze zaprawdę jest wielkie, czyni,
że wszystko wiąże się w jedność
I w chwale wyniesione ponad doczesność, ogarnia całość
dłońmi niestrudzonymi.
-
tłumaczenie: Stefan Napierski