Wiersze - Bądź jak meteor jak błyskańce

Bądź jak meteor, jak błyskańce,
które pociska Zeus i Bóg,
bądź jak te gwiazdy-opętańce,
co same swych szukają dróg.


--------------------------------------------------------------------------------

Zorze za tobą idą, Zorze,
Zorzana płynie krasa w róż.
Chaosu lotem zmierz przestworze
i pal, i depc, i siecz, i płuż.