Wiersze - Do Studentów

Do Studentów

Mówię do studentów:
studiuje ten, kto
studiuje problemy
które go nurtują.

A wy po co tu
Przyszliście, jeśli
was nic nie nurtuje
i nie macie problemu?

Dla zawodu. Dla zdobycia
zawodu. Mówicie: przyszliście
odziać się, ubrać w wiedzę
to nic, o którym
nawet powiedzieć
nie można, że jest. Zatem

po nic nie przyszliście. Po nic.
Nie po być, a po byt przyszliście.
Ktoś kto słusznie pyta, czy
by zdobyć zawód
trzeba wcześniej doznać zawodu?