Wiersze - Me serce jest w górach

Me serce jest w górach

Me serce jest w górach, me serce nie tu!
Tam pnie się za sarną po skałach, po mchu!
Za sarną, jeleniem tam tropi mój wzrok,
Me serce jest w górach, gdzie bądź niosę krok!
Żegnajcie mi góry! mój kraju, bądź zdrów!
Gdziekolwiek po świecie zapęzi los mnie,
Me serce ku górom, ku górom się rwie!


O, żeganm was, góry! i wieczny wasz śnieg,
I wasze doliny zielone wzdłuż rzek,
I żegam sosnowy szumiący wasz bór,
I waszych strumieni ryczący im wtór.
Me serce jest górach, me serce nie tu!
Tam pnie się za sarną po skałach, po mchu!
Za sarną, jeleniem tam tropi mój wzrok,
Me serce jest w górach, gdziekolwiek krok!

Adam Pajgert