Wiersze - NAJWSPANIALSZE Z MARZEŃ

NAJWSPANIALSZE Z MARZEŃ

Najwspanialsze z marzeń.
Opadło z zimowego nieba i uczyniło mnie wolnym.
Moja miłość...moja jedyna, prawdziwa miłość.
Dała mi skrzydła, abym szybował poprzez morze.
Ona powiedziała, \"Świat jest estradą, wyśpiewaj to jeszcze raz,
Wynieś na piedestały samotność z gorejącym światłem\".
Moja prawdziwa miłość mówiła do mnie.

Tak oczywista jak gwiazdy płonące na niebie
Dla widmowej, miłosiernej dłoni
Najwspanialsze z marzeń jest pokojem na niebie
Biały ptak
Najwspanialsze z marzeń

Jak wiatr, przenikający rozstanie
Tak łagodna jak mogła by być zawsze piosenka grajka,
Ona powiedziała, \"Tego dnia, gdy odkryjesz, że tęcza umiera,
Policz swoje złoto i policz swoich przyjaciół\".

Tak oczywista jak gwiazdy płonące na niebie
Dla widmowej, miłosiernej dłoni
Najwspanialsze z marzeń jest pokojem na niebie
Biały ptak
Najwspanialsze z marzeń

Tak oczywista jak gwiazdy płonące na niebie
Dla widmowej, dla widmowej, miłosiernej dłoni
Najwspanialsze,najwspanialsze z marzeń jest pokojem na niebie
Słodka miłość
Najwspanialsze z marzeń