Wiersze - Do muzyki

Do muzyki

Srebrny klucz, co zamknął strugę łez,
Z której na umór piły myśli ciemne -
Cichy grób, gdzie wszelkiej trwogi kres,
Gdzie Troska, matka jej, jak dziewczę senne
Na kwiatach w sen zapada.
Juliusz Żuławski