Wiersze - Krajobraz jako

Krajobraz jako oko

elipsy
takt takt
punktualny
taniec
na osi

figuralność w niebo
amonitem

zakrzywienia
jako kolej rzeczy
i atmosfera
i naciek

czynność

krystalizacja
kroić - to mijanie
z powiewu - wielomasyw

rozsypka
zero - powieka
zero - w ruch!
zero! soczewko!

horyzont
bliżej - szczep
dwustóg
spiętoczub
dwurożec

patrzę
promienieje
jajo bez wyjścia

panorama bije
wypuklenie
z oka

tworzenie oglądanego

czwarty
na dowód oka
wymiar

tworzy
oglądane
oglądanego