Wiersze - Solidarność i samobójstwo

Solidarność i samobójstwo

Klucz w drzwiach przekręcić dwukrotnie (z braku możliwości
stukrotnego obrotu) i mieć się.

Dobrze?