Wiersze - Dotykasz życia

Dla M

dotykasz życia
drżącymi strunami
ciepłem otaczającym śmierć
która gaśnie wśród
strumieni słów, pachnących
namiętną krwią uczucia
wśród samotności
wydzierasz duszę
 
    bez
 
bólu cudownych słów
kłamstwa, słowa, ona
jest, jest
 
       jest