Wiersze - Daremnie fala uczucia uderza...

Daremnie fala uczucia uderza...

Daremnie fala uczucia uderza
O ląd, co dla niej jest nie do zdobycia. -

Perły poezji zrzuca u wybrzeża,
I to jest właśnie wielka zdobycz życia.


przełożył Stanisław Jerzy Lec