Wiersze - Ławka przed domem

Ławka przed domem

Nie ciepło

nie zimno

pomiędzy

Że się nie czuje

koszuli powietrza

na sobie

na krajobrazie

Że się nie czuje nic

bo nic to Coś Ktoś

lecz się nie czuje

Czyli jak nic to nic

beznic

bezsłów

bezludź

Duch!

I na to nam

wychodzi na komin

Duch!!