Wiersze - Na Matusza - Księgi Pierwsze

Na Matusza - Księgi Pierwsze

\"Matusz wąsów\" lepiej rzec; bo wielką kładziemy
Rzecz pod małą, kiedy \"wąs Matuszów\" mówiemy\".