Wiersze - Proprium pańskie

Proprium pańskie

\"Nasz Piotr pan wielki\". - \"Cóż, ma siła włości\"
\"Albo pieniędzy?\" - \"Jako sadła w kości\".
\"Czy w wielkim domu i zacnie zrodzony?\"
\"Ociec szwiec i to nie pilnował żony\".
\"Czy handel wiedzie?\" - \"Tym się nie zbogaci\".
\"Czemuż tedy pan?\" - \"Nierad długów płaci\".