Wiersze - Pamiętnik z Kefalinii

Pamiętnik z Kefalinii

Umarłych obudzono - mam żyć we śnie?
Świat z tyranami w walce - mam stać z boku?
Plon dojrzał - miałbym z pola zejść przedwcześnie?
Nie mogę usnąć; cierń tkwi w moim oku;
Co dzień mnie trąba, grzmiąc, do boju zbroi,
Jej echo w sercu moim -



                                                                                                               Przełożył Juliusz Żuławski