Wiersze - Tłumaczenie wiersza Heart! We will forget him!

Tłumaczenie wiersza "Heart! We will forget him!"

Serce! Zapomnimy o jego mocy!
Ty i Ja - tej nocy!
Możesz zapomnieć o jego cieple -
Ja zaś zapomnę o jego świetle!

Gdy uda Ci się, błagam powiedz mi
Bym mogła od razu zacząć!
Śpiesz się! Bo gdy Ty zwlekasz
Ja o nim pamiętam wciąż!

(przetłumaczył: Beniamin Pawlus)
***

Heart! We will forget him!
You and I - tonight!
You may forget the warmth he gave -
I will forget the light!

When you have, pray tell me
That I may straight begin!
Haste! Lest while you're lagging
I remember him!