Wiersze - Sprostał Jego Wymaganiom (732)

Sprostał Jego Wymaganiom (732)

Sprostała Jego Wymaganiom -
Miejsce Zabawek porzuconych
Dawnego Życia - zajął godny
Zawód Kobiety - Żony -

Jeśłi Jej czegoś brakło w nowym
Dniu - Przestrzeni - Zdumienia -
Spełnienia Snu - Jeśli jak Złoto
Ścierał się od Noszenia,

Ten Brak narastał w niej bez słowa -
Jak Perła, lub Wodorost,
W głebiach - o których tylko Morzu
Samemu coś wiadomo -