Wiersze - Grób - to nie miejsce na Zabawy (467)

Grób - to nie miejsce na Zabawy (467)

Grób - to nie mejsce na Zabawy -
Za mało Przestrzeni - na nim -
Nierówny Grunt- i wciąż jesteśmy
Z nastroju wytrącani

Przez Ludzi - składających Kwiaty
Z tak ciężkim smutkiem w twarzy -
Że grozi nam - iż głaz ich Serca
Naszą zabawą zmiażdży -

Więc odsuwamy się - na dystans
Wrogości - i tylko zetkamy
W tył - dla sprawdzenia, czy odległość
Wciąż ta sam - Czasami

Przkł. S. Barańczak