Wiersze - W górę w ciszę w zieloną

W górę w ciszę w zieloną

w górę w ciszę w zieloną
ciszę z białą ziemią w środku

będziesz (pocałuj mnie) szła
w dal w poranek w młody
poranek z ciepłym światem w środku

(pocałuj mnie) będziesz szła

naprzód w słońce w czyste
słońce z jędrnym dniem w środku

będziesz szła (pocałuj mnie

w dół w twoją pamięć w twoją
pamięć i pamięć i pamięć

będę) pocałuj mnie (szedł)


                                        tłum. Stanisław Barańczak