Wiersze - Wróciłem z Texasu                                                                             Czytał

Texas

Wróciłem z Texasu,                                                                            Czytałem tam wiersze.                                                                       Nigdzie nie płacą tak dobrze jak w Ameryce za czytanie wierszy. Stawiałem obok autografu datę 2000.
Starość oblepia nogi jak gęsta smoła.                                                 Umysł broni się, ale to znaczy świadomość.                                                I cóż mam z nią zrobić, odsłonić ją komu?                                           Najlepszą strategią będzie nie mówić nic.
Poznałem wstyd przypomnianej iluzji                                              kochania, nienawidzenia,                                                               czekania, dążenia.
I ledwo mogę uwierzyć,                                                                             Że udało mi się przeżyć życie.