Wiersze - Odmieniony

odmieniony
po tysiąckroć
przez
przypadki i osoby
stoję tłumnie
na przeciw siebie
w oczekiwaniu
na łzawiący gaz
lub kamienie