Wiersze - Znów

Znów
jakby nie po drodze
Znowu
nam nie do pieśni
Bóg, Honor i Ojczyzna
...i niepotrzebne skreślić.