Wiersze - Widok z okna

Widok z okna

Widok z okna
jest budujący
cement
kamienie
stal zbrojeniowa
pustaki
i gość
gaszący wapno

Wkrótce
zacznie się
nowy dom

Stary i nowy
będą sobie
patrzeć w okna
i nie będą
Świata widzieć
bez siebie

Już się tego boję