Wiersze - Ogórki obrodziły...

Ogórki obrodziły...

Ogrodowa ma
kilku celników
i paru faryzeuszy
Jesienią
ich nie rozpoznasz
gdy z ogrodów
zbierają plony

Trzeba przyznać
(- tu wszyscy
są zgodni -)
że jednym
i drugim
obrodziły ogórki
więc kiszą się
w sobie

Gdy będzie
więcej czasu
dopiero wtedy
skoczą sobie
do oczu