SMSy - W Twej twarzy widzę cały świat

Wyznania

W Twej twarzy widzę cały świat, muzykę słodką w sercu mam. Twe oczy dla mnie lustrem są, Twe dłonie tkliwe to mój dom.