Piosenki - Szkoła Sałomona Franca

Turystyczne

Szkoła Sałomona Franca

Eto szkoła Sałomona Franca, szkoła balnych tańcow wam gawariat
Dwa szaga na liewo, dwa szaga na prawo, szag wpieriod i abarot.

Kawaliry prigłaszajut damy, tam gdie błuzka tam wpieriod
Dwa szaga na liewo, dwa szaga na prawo, szag wpieriod i abarot.

Damy prigłaszajtie kawalierow, tam gdie gałstuk tam wpieriod
Dwa szaga na liewo, dwa szaga na prawo, szag wpieriod i abarot.

Kawaliry nie dierżitie damy niże talii, wam gawariat
Eto nie priliczno i nie higieniczno i nie simpaticzno wam gawariat.

Damy nie smarkajtie w zanawieski. Eto nie priliczno, wam gawariat,
Eto nie priliczno i nie higieniczno i nie simpaticzno wam gawariat.

Damy, damy, nie krutitie zadom, eto nie popelier wam gawariat.
Eto nie propelier i nie wentilator, no amortizator, wam gawariat.