Piosenki - Studientoczka

Turystyczne

Studientoczka

Studientoczka, zaria wostocznaja, pod lipoju ja ożidał tiebia
Szcastliwy byli my, liubowalis' zołotym Dnieprom
I wdychali aromat nocznoj, pod sieriebrianoj łunoj.

Ach pomnisz ty, moroz i biełyj snieg, kak radawał mienia twój gromkij smiech
I bliesk ocziej twoich, jarkim sołncem griejet sierce mnie
I chotia tiepier wokrug zima, ja wsio pomniu pro tiebia

Pażar wajny nas rozłucził z saboj, za rodinu poszli my w smiertny boj.
Za mirnyj trud otcow, i za sczastie naszich matierej
Za liubimyj ukrainskij dom i za łuny nad Dnieprom.

Prajdiot wajna, my pobiedim wraga, i wstrietimsa, togda uż na wsiegda
I snow pod lipoju, budiem miłaja sidiet w dwojom
Nasłążdajas aromatami pod sierebrianoj łunoj