Piosenki - Bieszczadzki rajd

Turystyczne

Bieszczadzki rajd

Zebrało sie tutaj wielu takich jak my
Siadaj z nami, przyjacielu, a zaśpiewamy Ci

Rajd rajd bieszczadzki rajd
Czy to w słońce, czy to w deszcz
Idziesz z nami, przyjacielu, bo sam chcesz

Czasem chleba nam brakuje ale fajno jest
Ktoś nas wtedy poratuje to braterski gest

Rajd rajd bieszczadzki rajd
Czy to w słońce, czy to w deszcz
Idziesz z nami, przyjacielu, bo sam chcesz

Każdy harcerz przeżyć chce ten bieszczadzki rajd
Aby wzmocnić swoje siły, jemy dużo pajd

Rajd rajd bieszczadzki rajd
Czy to w słońce, czy to w deszcz
Idziesz z nami, przyjacielu, bo sam chcesz

Może kiedyś tu za rok wszyscy się spotkamy
Obsiądziemy ogień w koło i tak zaśpiewamy

Rajd rajd bieszczadzki rajd
Czy to w słońce, czy to w deszcz
Idziesz z nami, przyjacielu, bo sam chcesz