Piosenki - Biegłaś zboczem (sosna)

Turystyczne

Biegłaś zboczem (sosna)

Biegłaś zboczem brązowo-zielona,
Miedzią słońca i trawy zielenią,
Biegłaś zboczem strumienia spragniona
twoje włosy targał górski wiatr.

Ref. Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tabu dibu, tabu dibu tam

Zanurzyłaś swe dłonie w potoku,
Który głazy w poszumie omijał.
Burza kropel w srebrzystej powodzi
Obraz Twój porwała wartko w dal.

Ref. Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tabu dibu, tabu dibu tam

l wracałaś do góry powoli
Zielonością i brązem strzelista
Gdy Cię wchłaniał cień lasu znajomy,
Znów Twe włosy, sosno, targał wiatr.

Ref. Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tam, tam, tam tabu dibu
Tabu dibu, tabu dibu tam