Piosenki - Pomyślny wiatr

Szanty

Pomyślny wiatr

C
Pomyślny wiatr- to silny wiatr,
G C
Więc wietrze wiej, hej dmij, o hej!
C
Szerokie morze, drogi szmat,
G C
Więc dmij, więc wiej, hej, dmij, o hej!

Wypełniaj żagle cały dzień,
Więc wietrze......
Gdy trzeba to kierunek zmień
Więc dmij.....

Nasz statek już opłynął świat,
Więc wietrze......
Do domu wraca każdy rad,
Więc dmij.....