Piosenki - Zmartwychwstały

Religijne

Zmartwychwstały Pan

Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś G D C
Wszechmogący Bóg okazał swoją moc, G D C
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, a D7
Jezus Pan rozdaje życie swe. a D

1. Milczący Baranek, Baranek zabity e D e D
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata C D C D
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha, e D e D
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia. C D C D

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych.

3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie
Naznacza nas Duchem i własną krwią.