Piosenki - Wysłuchajcie mego głosu

Religijne

Wysłuchajcie mego głosu

Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję,
a będziecie ludem moim przez cały czas.
Gdy na moje zawołanie, nie odpowie żaden z was,
wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas.

Ref.
Jeśli nie wysłuchacie Mnie,
w ukryciu płakał będę.
Do niewoli poślę was, trzodo ma.

2. Dziś odrzućcie wasze złości,
obrzydliwość w sercach waszych,
powróć do Mnie Izraelu, mówi Pan.
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty
ugodziły w serce Moje, ludu mój.

3. Słowa Me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej,
brak wam w nich upodobania, brak też czci.
Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi, czyny złe,
sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.