Piosenki - Wszystko, co dziś mamy

Religijne

Wszystko, co dziś mamy

Wszystko, co dziś mamy, nie należy do nas już.
Oto plony całej ziemi, które Ty rozmnożyć chciej.
Oto nasze dłonie, niech Ci służą tak, jak chcesz,
By nie brakło w świecie chleba,
którym karmisz dzieci Twe.

1. Dałeś moim dłoniom ziarno cudu, teraz wiem.
Oddam Ci je, Panie, bo ode mnie tego chcesz.

A ziarno maleńkie to we wszechmocnych
dłoniach Twych
Świeżym chlebem stanie się.

2. Wszystkie nasze ziarna, które Ty przemieniasz w chleb,
staną się pokarmem życia dla łaknących serc.

Bo długo już czeka świat na miłości wielki znak,
Na powszedni miłości chleb.

3. Na dalekich drogach świata wiatr ze sobą będzie niósł
dar tych ziaren dla każdego, by nie było głodnych już.
Miłość plon podzieli i u Pana złoży stóp,
Aby świat zobaczył znowu chlebów rozmnożenia cud.