Piosenki - Wszyskie moje troski

Religijne

Wszyskie moje troski

Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe.

2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy ewangelię,
Aby imię Twe znał cały świat.

3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią.
Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.