Piosenki - Witaj Ojcze ukochany

Religijne

Witaj Ojcze ukochany

Witaj, Ojcze ukochany
co Serafów zdobisz chór.
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław Twoje dzieci
pociągnij na drogę Twą.
Niech się miłość w nas roznieci,
niech ogarnie mocą swą.

Ojcze, niech za Twym przykładem
wszystkim dla nas będzie Bóg.
Niech idziemy Twoim śladem
wśród wygnańczych ziemi dróg.
W sercu naszym niech nosimy
znamię Jezusowych ran.
Ojcze, łaski tej prosimy,
niech nam jej użyczy Pan.

Niech w ubóstwie i pokorze
trwamy przez ten ziemski czas,
aż wieczności błysną zorze,
aż Bóg z Tobą złączy nas.
O, Franciszku możny w niebie,
u Jezusa, Marii stóp,
Twoje dzieci proszą Ciebie,
dla nas wszystkich miejsce zrób.