Piosenki - Wejdźmy do Jego bram

Religijne

Wejdźmy do Jego bram

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram w uwielbieniem,
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.