Piosenki - Wdzięczność

Religijne

Wdzięczność

Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiące łask?
Jak okazać miłość mą -
Mój Boże, powiedz, wskaż mi,
jak okazać miłość mą.

1. Za ciepło, słońce, światło gwiazd,
ciemną noc i jasne dni.
Przyjm moich oczu wdzięczny blask,
mój Boże, dzięki Ci.

2. Za poszum lasu, kwiatów woń,
Zboża łan, co złotem lśni.
Ku Tobie Panie wznoszę dłoń,
Mój Boże, dzięki Ci.

3. Za błękit nieba, ptaków śpiew,
morza toń i szelest trzcin.
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew,
Mój Boże, dzięki Ci.