Piosenki - Wadowice rok 20 Emil rodzi syna

Religijne

Lolek

Wadowice, rok 20, Emil rodzi syna / A / D E /
szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna.
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki,
po maturze z kolegami wypad na kremówki.
Ref: Nie ma lepszego od Jana Pawła II!!
Nie ma lepszego od Jana Pawła II!!
Kapłan Lolek dla Kościoła to prawdziwy diament
W Polsce wtedy, krótko mówiąc jest niemały zamęt
Ksiądz Sapiecha bez wątpienia prym w Krakowie wiedzie
Lolek rzeczy swe pakuje i do Rzymu jedzie
W Niegowici i Krakowie posługę zaczyna
Najpierw biskup, potem arcy i w końcu kardynał
Przyjaciele czują w sercu, że ciąg dalszy będzie
Paweł VI siedzi wtedy na Piotra Urzędzie
Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu,
wnet ta droga go zawiedzie aż do Watykanu.
16 paźdiernika 78 roku
słyszy świat "Habemus Papam" i doznaje szoku!!
Papież Polak ma pomysły, nowy duch się budzi
Nie chce siedzieć w Watykanie - ciągnie go do ludzi
Pielgrzymuje, przełamuje i wyzwania stawia
Wszyscy widzą jak oblicze ziemi się odnawia
13 maja cały świat oddech wstrzymuj,
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje.
Matka Boża miała tutaj plany widać własne,
Totus Tuus i wszystko staje się zepełnie jasne.
Wielki rodak w swej Ojczyźnie czuje się jak w niebie
Jest tu gościem numer jeden, chociaż jest u siebie
Ziemia Święta i świat cały stoją mu otworem
Dla tych którzy cenią pokój, jest Jan Paweł wzorem
Stary meczet, synagoga, mowa w ONZ-ecie
Encykliki, Jubileusz, Trzecie Tysiąclecie
Mimo bólu i zmęczenia szlaki wciąż przemierza
Papież kocha młodych, młodzi kochają papieża

2005 to kwiecień Bóg sam decyduje,
świat się modli, gdy Jan Paweł Niebo obejmuje.
Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie.
Papież dalej pielgrzymuje lecz na tamtym świecie
Nie ma lepszego od Jana Pawła drugiego!
/D/E/A/DE/
Nie ma lepszego od Jana Pawła drugiego!
/AD/E/AD/E/
Kościół żyje i żyć będzie, słowo Boga dane,
od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane.
Znów Habemus Papam słyszy świat i się raduje.
Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje!!
Ref: Mamy nowego Benedykta XV