Piosenki - W kruszynie chleba

Religijne

W kruszynie chleba

W kruszynie chleba, Panie, jesteś
schowany Ty, wielki Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja krew
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś.
Ty, Panie, kochasz nas
i proszę Ciebie, by tak było
wciąż przez wiele lat, przez wiele lat.