Piosenki - W dialogu miłości trwać chcemy

Religijne

W dialogu miłości trwać chcemy

C e F G
1. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu,
C e F G
Zawierzyć Mu życie, by On je kształtował,
a F G F G a G F a G F G C
By każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa
F C F a G
Przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.

Ref:
C e a F d G
Non nascuntur sed fiunt christiani
C G F d G
Non nascuntur sed fiunt christiani
C G F G C
Non nascuntur sed fiunt christiani
F d a d G C
Non nascuntur sed fiunt christiani

2. A dana nam łaska wiary w Chrystusa
pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie,
zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość,
by wraz z nim kształtować dziś nową historię.

3. Ogłaszać będziemy Orędzie Jezusa
i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny,
by karmiąc się słowem, być „słowa sługami”,
pierwotną gorliwość na nowo rozniecić.

4. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony,
pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności,
by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo,
domem i szkołą komunii dla wszystkich.