Piosenki - Tylko orły

Religijne

Tylko orły

Tylko orły szybują nad granią DA
Tylko orłom nie straszna jest przepaść DA
Wolne ptaki wysoko latają GD
Już za chwilę wylecimy z gniazda GA