Piosenki - Tylko

Religijne

Tylko Ty

a C G
1. Tyko Ty jestes Panem
C G
Swą pokorną miłość wlewasz dziś
a G
W moje serce, w moje życie
a G a
Mocą Słowa, siłą Duch, Królu serc.

2.Tylko Ty znasz i przenikasz mnie,
Nie zakrywam nic, bo wszystko wiesz
Jesteś Mocą i Swiatłością
Wszędzie jesteś jak świat wielki,
Stwórco nasz.

3.Choćbym i chcial się przed Tobą skryć
Ty odnajdziesz mnie aby być
Ciągle przy mnie a ja przy Tobie
Bym w jedności spotkal się
Z Bogiem mym.

4.I tak ide wiedząc żeś Ty jest
Drogą która zaprowadzi mnie
Do Twej chwały do królestwa
Oczekiwan oraz tęsknot
Znanych Ci.